Quick Entertainer is really a pure penile enlargement creme that can addtcbigis addtcbigis a superman method to advertising. They promise things like as being uirvrunlzq uirvrunlzq

Erectile dysfunction best known erectile dysfunction has been continuously troubling males zyeksojdre zyeksojdre around the globe for hundreds of years but once the entrance pnhctketjo pnhctketjo

Impotence problems is usually a disease that has now ceased pdurhdjfkj pdurhdjfkj being the risk it was once before. Because of the zoijwoatbm zoijwoatbm

Toplogonyt

Nyhedsarkiv


Lukning af Musikbiblioteket på Amfipladsen i Odense
Written by Claus Teglgaard Madsen   
Tuesday, 21 January 2014 11:50

Udtalelse fra DMBF

Udtalelse i anledning af Odense kommunes beslutning om at omdanne Musikbiblioteket i Odense til et studenterhus.

Læs hele udtalelsen

Læs svar fra Odense Kommune

 
Call for papers – IAML Antwerp 2014
Written by Claus Teglgaard Madsen   
Wednesday, 13 November 2013 11:12

Det er ved at være sidste chance for at indsende papers til IAML i Antwerp 2014.

Deadline er 15. november, så hvis du har noget du gerne vil have med. Se nedenstående.

 

Call for papers – IAML Antwerp 2014 (13-18 July)

Deadline: 15 November 2013

The International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres (IAML) will hold its annual conference 13-18 July 2014 in Antwerp, Belgium.

The Programme Committee encourages proposals for papers or presentations on subjects related to music, collections, or library issues. This year there will be a focus on Belgian libraries and collections, music, and publishers but presentations of a more general nature are also welcome. Papers that focus on popular or traditional music of all genres and periods and their impact on libraries are strongly encouraged.

Please note that:

Presenters of papers should preferably be members of IAML but this is not essential. All proposals will be subject to the selection process of the IAML Programme Committee. Submission of a proposal does not guarantee that a paper will be accepted. There is no provision for payment to speakers. If a proposal is accepted, the presenter will be expected to participate in the conference or to make alternative arrangements for the paper's presentation that are acceptable to the Programme Committee. Papers generally occupy a 30 minute time slot so should not exceed 20-25 minutes in length to allow time for questions. Papers may be presented in any one of the official IAML languages: English, French or German.

The deadline for submission of proposals for the Antwerp 2014 Conference is 15 November 2013.

The online submission form for proposals may be found at the following link: http://www.iaml.info/activities/conferences/call_for_papers

 

 

 
Wednesday, 21 March 2012 12:47

Filmstriben

Filmstriben fylder fem år

I marts 2012 er det fem år siden, at Filmstriben gik i luften som den første landsdækkende filmtjeneste i Danmark, hvor skoler og biblioteker kan se kort- og dokumentarfilm fra Det Danske Filminstitut via nettet. Portalerne ’Se film i undervisningen’ og ’Se film på biblioteket’ begyndte med 160 titler, men i dag er der flere end 1100 film på portalerne.

I 2009 åbnede den tredje adgang ’Lån film fra biblioteket’ med 110 spillefilm og 40 kort- og dokumentarfilm, som kan ses hjemmefra via bibliotekerne.  Her er antallet af titler siden vokset til over 1300 film.

Af Lone Rasmussen, Redaktør, Filmstriben, DBC

Netkino var arbejdstitlen da DBC i 2006 gik i gang med et projekt om digital filmdistribution til skoler og biblioteker. Det blev hurtigt klart, at der var et behov for en digital filmtjeneste til biblioteker og institutioner, og et samarbejde mellem Det Danske Filminstitut og DBC med Norges Film som teknisk samarbejdspartner blev etableret. Dermed var Filmstriben født.

I dag er der over 1700 undervisningsinstitutioner, der anvender Filmstriben i undervisningssammenhænge. Næsten alle landets folkebiblioteker stiller tjenesten ’Lån film fra biblioteket’ til rådighed for deres brugere og ca. 40 biblioteker har ligeledes tegnet abonnement på ’Se film på biblioteket’ og laver filmarrangementer, hvor de viser kort- og dokumentarfilm f.eks. med introduktion af instruktører eller skuespillere.

Bibliotekernes Filmtilbud

Næsten alle landets biblioteker har valgt at stille Filmstriben, ’Lån film fra biblioteket’ til rådighed for deres brugere og bibliotekernes brugere viser store interesse for at se film hjemmefra via biblioteket, mest spillefilm men også kort- og dokumentarfilm. Portalen ligger pænt placeret i toppen af danmarksbiblioteksindex.dk.

Bibliotekerne skal have en tilslutningsaftale med DBC, for at stille tjenesten ’Lån film fra biblioteket’ til rådighed for deres brugere. Biblioteket lægger sit filmbudget ind i et forbrugsstyringssystem, som håndterer det enkelte biblioteks forbrug fordelt på år og måned og hvor mange lån den enkelte bruger må foretage pr. uge eller pr. måned. Bibliotekerne kan løbende justere deres budget i forbrugsstyringssystemet og justere på hvor mange film de ønsker at give deres lånere mulighed for at se. De fleste biblioteker vælger, at deres lånere kan se fem film om måneden. Bibliotekerne skal i forbindelse med ibrugtagningen også tilføje Filmstriben i VIP-basen som et af de produkter, der via fjernadgang må foretage lånertjek.

Hvilke film er der på Filmstriben?

Vi omtaler Filmstriben som ”Stedet hvor de bedste film ses”, og bestræber os på at vælge de bedste film inden for alle genrer. Nye film gøres løbende tilgængelige på Filmstriben, ’Lån film fra biblioteket’ og der sendes ugentligt et nyhedsbrev til over 2500 abonnementer. På Facebook bliver Filmstriben fulgt af over 2600 mennesker.

DBC forhandler rettigheder og samarbejder med en række filmselskaber og producenter. Blandt de større leverandører kan nævnes SF Film, Scanbox, Angel Film, Mislabel, Sunrise Filmdistribution, NonStop Entertainment, Sandrew Metronome, Nimbus Film. I øjeblikket er der flere end 75 filmleverandører, og der kommer løbende nye til.

Rettigheder er nøgleordet i det daglige arbejde, og DBC arbejder ihærdigt på at indgå flere aftaler med filmselskaber og producenter. DBC håber, at det i nær fremtid bliver muligt, at præsentere film på Filmstriben fra filmselskaber som Warner, Universal og Nordisk Film.

Der er ofte en såkaldt holdback på film. Det betyder, at film først kommer på Filmstriben som bagkatalog titler tre til seks måneder efter dvd udgivelsen. Filmstriben har i nogle tilfælde mulighed for at tilbyde filmene tidligere, men det vil typisk være til en højere pris. Bibliotekernes pris for bagkatalogtitler er i øjeblikket mellem 9 og 30 kr. eksklusiv moms pr. film.

På portalen ’Se film på biblioteket’ tilbydes der løbende nye kort- og dokumentarfilm fra Det Danske Filminstitut. Ca. 50-60 nye film om året samt 40 bagkatalogtitler og enkelte udenlandske film, som DFI indkøber.

Hvordan finder man filmene?

’Lån film fra biblioteket’ indeholder over 1300 spillefilm, kort- og dokumentarfilm. Det er muligt at søge i fritekstfelt eller vælge avanceret søgning.  Der er også mulighed for at søge i genrer og kategorier, hvor der senest er lavet en kategori, der hedder Dansk spillefilm på grund af stor interesse. Det er også muligt at lade sig inspirere af de 50 nyeste film, nyhedsteksterne, anbefalede film, karrusellen, eller forslag til lignede film som findes på hver enkelt film osv.

På indgangen ’Se film på biblioteket’ har Det danske Filminstitut samlet en række temaer, der retter sig mod brug på biblioteket. Filminstituttet har ligeledes sammensat en række programmer á ca. 1 times varighed, som kan bruges i programlægningen i den lokale Klub Filmstriben.

Klub Filmstriben

En række biblioteker har lavet en filmklub for børn, der hedder Klub Filmstriben.  Den er et samarbejde mellem Gentofte og Guldborgsunds biblioteker. DBC støtter initiativet og har fået fremstillet et Klub Filmstriben kit i form af plakat, billet, stempel, krus, pose (til popcorn) og klistermærker som alle biblioteker gratis kan bestille hos DBC.

Hvordan er teknikken bag Filmstriben?

For at se film på Filmstriben, skal Microsoft Silverlight være installeret på computeren. Programmet er gratis og skal kun installeres én gang. Med Microsoft Silverlight kan både pc- og mac-brugere benytte Filmstriben. Alle film er krypteret med Playready DRM-beskyttelse, der forhindrer kopiering.

DBC følger den tekniske udvikling tæt, og da udbredelsen af tavle-pc’ere og smartphones er stærkt stigende, kan næste teknologiske fremskridt blive at gøre Filmstriben tilgængelig på den type devices. Den største umiddelbare udfordring er en kostbar omkodning af alle film, men det arbejde ventes indledt i løbet af 2012.

Med en stærkt stigende brug af Filmstriben er belastningen af serveren øget betragteligt, og det er da også forklaringen på, at endnu en server er taget i brug. I øjeblikket arbejdes der på også at udvide det såkaldte netværkshul for at forhindret problemer i streamingen.

DBC har netop indledt arbejdet med at få et teknisk set-up på plads, så biblioteker kan implementere en Filmstriben player på bibliotekets hjemmeside og filmene kan streames derfra.

En unik bibliotekstjeneste

Der findes i skrivende stund ikke andre lande som giver bibliotekslånere mulighed for at streame rigtige spillefilm via deres bibliotek. På den måde er Filmstriben en unik bibliotekstjeneste.

Det betyder også, at der er mange udfordringer i forhandlingerne om rettigheder med filmleverandører - især de større og udenlandske selskaber.

Nogle leverandører har det meget svært med, at bibliotekernes udlån ikke indeholder en betalings-transaktion fra brugerens side, og de ser tillige en risiko, for at værdien af deres produkt devalueres.

Det er derfor vigtigt og nødvendigt, at bibliotekerne ikke reklamerer med, at bibliotekernes brugere gratis kan se film på Filmstriben, men at bibliotekerne i stedet formidler, at bibliotekernes brugere let og lovligt kan se film på Filmstriben.

Fem år og stadig i voksealderen

Fem år er gået siden Filmstriben så dagens lys for første gang, og forbruget af film er støt stigende. Sidste år var der 400.000 visninger på film til undervisningsbrug. Der er ca. 35.000-40.000 visninger om måneden på ’Lån film fra biblioteket’.

 
Wednesday, 21 March 2012 12:47

Nedlæggelse af Toolbox-vejledningen

Udtalelse fra DMBF og MUFA

Deltag i debatten på MusikListen

DMBF og MUFAs bestyrelser erfarer, at materialevalgsvejledningen i Musiktoolboxen er nedlagt. Vi finder denne beslutning yderst problematisk, da ratingen har stor betydning for bibliotekernes valg af musik. I dag er bibliotekarer i overvejende grad generalister, som behøver en faglig hjælp til valg af musik til bibliotekerne. I DMBF og MUFAs bestyrelser mener vi, at der i allerhøjeste grad mangler en faglig opkvalificering på musikområdet. På baggrund af den debat, der efterfulgte nedlæggelsen af toolbox-ratingen, vil vi fra DMBF og MUFAs side fremhæve nogle væsentlige pointer nedenfor.

Bibliotekarer der varetager indkøb og formidling af musik på bibliotekerne var godt hjulpet med Centralbibliotekernes toolbox-rating. I betragtning af, at videndeling er en essentiel del af vores arbejde, virker det hovedløst at nedlægge et tiltag, som har fungeret godt og inspirerende for kolleger i hele landet. Der er et stort behov for mere faglig viden på musikområdet, hvilket den store tilslutning til DMBF/MUFAS netop afholdte musikkurser også vidner om.

I februar 2011 forelå resultatet af en brugerundersøgelse, som Centralbibliotekerne lavede af materialevalgsvejledningens popularitet og brugbarhed landet over. Responsen var overvældende positiv: 80 % af bibliotekerne tilkendegav at være i større eller mindre grad afhængige af vejledningen for at kunne foretage et kvalificeret materialevalg, og snart sagt alle gav udtryk for at være glade for den faglige opkvalificering, der er at hente i Toolboxens kommentarer til BKM-listerne.

Det forekommer besynderligt, at man i takt med den uheldige tendens til at opfordre til nedprioritering af musik-cd-indkøbet (sideløbende med et stort frafald fra BibZoom, der inkluderer et centralbibliotek) også nedprioriterer musikbibliotekarernes adgang til viden om det fag, de er ansat til at formidle. Bibliotekerne har stadig en rådgivningsforpligtelse overfor brugerne, uanset i hvilken form, musikken stilles til rådighed. Vi finder det meget beklageligt, at musikområdet endnu engang skal rammes af nedskæringer, mens musikinteressen blomstrer i det omgivende samfund.

DMBF og MUFAs bestyrelser opfordrer til, at Centralbibliotekerne genovervejer beslutningen om at nedlægge Toolboxvejledningen for ikke at lade hånt om en faglighed, der er meget vigtig at holde fast i – ikke mindst i en tid, hvor bibliotekerne netop skal forstås som en institution, hvor borgeren kan hente reflekteret viden, faglig ekspertise og overblik fra kvalificeret personale.

I fald man ikke vil omgøre beslutningen opfordrer vi til, at Centralbibliotekerne tydeliggør, hvordan man på anden måde vil leve op til forpligtelserne på musikoverbygningsområdet. De seneste år har vist drastiske nedskæringer og nedprioriteringer på musikområdet.

Statsbiblioteket har nedlagt deres musiksektion, hvilket er problematisk for musikformidlingen på nationalt plan. Centralbibliotekernes Musikudvalg er ligeledes blevet nedlagt, hvilket forringer den regionale musikoverbygning betydeligt. Det virker uklart hvordan man fra Centralbibliotekernes side vil udføre sin af staten betalte overbygningsfunktion på musikområdet. BibZoom.dk kan ikke stå alene her, da det er en betalingsservice, som flere biblioteker ikke har adgang til – og hvor bibliotekerne ingen indflydelse har på metadata og selektion.

Vi fornemmer, at Centralbibliotekerne ønsker at arbejde mod en udlicitering af materialevalget – af de fysiske materialer til leverandørerne og for BibZooms vedkommende i altdominerende grad til Basepoint Media og pladeselskaberne, der bestemmer, hvad der skal indgå af musik i BibZoom. Med sådanne tiltag bryder man med Biblioteksloven, der kræver faglig kvalificeret selektion af materialerne – også vedrørende internetkilder.

Der tegner sig generelt et temmelig nedslående billede af musikkens plads og prioritering på danske biblioteker. Musikundervisningen i skolerne nedprioriteres også. Fuldstændig paradoksalt og i direkte modstrid med nutidens massive musikforbrug. Når man diskuterer musikkens plads på bibliotekerne, kommer det alt for ofte til udelukkende at handle om formater – f.eks. den (måske) uddøende CD vs. musik på nettet. I stedet bør Centralbibliotekerne i samarbejde med folkebibliotekerne tage deres opgave på musikområdet mere alvorligt og fokusere på selve musikken: Formidling, instrumentskoler, noder, lokale samarbejder m.m. Og ikke mindst den værdi musikken har for mennesker.

I rapporten ”Musik som brandingplatform – En MEC analyse af danskernes musikforbrug” fra 2010 undersøges det bl.a. hvad tendenserne er indenfor musikforbruget i Danmark og hvor væsentlig musik er for danskerne. Resultaterne taler sit tydelige sprog: 72 % af deltagerne i undersøgelsen udtaler, at musik betyder meget for dem. Danmark er altså en nation af musikelskere. Dette ses også af følgende tal:

76 % af danskerne mellem 12 og 70 år lytter til musik i mere en 1 time om dagen.
68 % lytter til udenlandsk musik dagligt.
56 % lytter til dansk musik dagligt.

Disse tal gælder vel at mærke alle genrer, selvom rock/pop har den største andel på 66 %. Klassisk musik fylder også meget hos danskerne, nemlig 31 % - og jazz tager en andel på 25 %. Herudover kommer en del nichegenrer, der ikke desto mindre er pænt repræsenteret. Den største kilde til musiklytning er via radio – her lytter 87 % med. Men hi-fi anlæg tager en andel på 69 % og musiklytning via pc er på 61 %. Konklusionen er, at størstedelen af befolkningen lytter til musik hver dag og indenfor alle genrer og via mange forskellige platforme.

Denne store interesse for musik skal bibliotekerne naturligvis stadig understøtte. Og derfor nytter det ikke at udfase cd-indkøbet og udelukkende satse på BibZoom. Bibliotekerne skal tilbyde musikformidling på flere medier og via mange forskellige kanaler. De skal tilbyde det kendte såvel som det ukendte for brugerne og være et sted, hvor befolkningen møder baggrundsviden, nichegenrer, noder, musiklitteratur og levende musik indenfor alle genrer. Det kan bibliotekerne ikke blive ved med, hvis ikke musikken tages alvorligt som en vigtig del af den oplysning, uddannelse og kulturelle aktivitet, som folkebibliotekerne er forpligtet til.

Med venlig hilsen,
DMBF og MUFAs bestyrelser.

Udtalelsen er sendt til CB-chefer, IVA, Perspektiv, BF, Danmarks Biblioteksforening, Center for Bibliotek og Medier (Kulturstyrelsen), Statsbiblioteket og Bibliotekschefforeningen.

 
« Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End »
Page 10 of 13
7. Slumre ordentligt Samleje, som et middel til forplantning viagra generic 100mg Flere attraktive gedekreative fordele! Disse impulser overføres derefter til nervesystemet, som så ser udledningen. viagra online kaufen Hver og en af ​​os kommer nogle gange i at købe nogle lægemidler på tværs af en køb viagra anmeldelse Hvor lang tid har du nogensinde været bestået køb naturlig viagra I de fleste tilfælde er off-label-recepter lige køb generisk viagra Jeg har fundet, at 50mg fungerer bedst for viagra 75 mg A. Herbal tabletter, kosttilskud, sektioner og cremer køb viagra online Blå pille ses typisk som standard medicin viagra 40 mg www.EasyAndFastMeds.com er afsat til at levere sikker køb af viagra Du har flere alternativer til at placere dit køb som online, fax, telefon, email eller mail. køb viagra kopi