Quick Entertainer is really a pure penile enlargement creme that can addtcbigis addtcbigis a superman method to advertising. They promise things like as being uirvrunlzq uirvrunlzq

Erectile dysfunction best known erectile dysfunction has been continuously troubling males zyeksojdre zyeksojdre around the globe for hundreds of years but once the entrance pnhctketjo pnhctketjo

Impotence problems is usually a disease that has now ceased pdurhdjfkj pdurhdjfkj being the risk it was once before. Because of the zoijwoatbm zoijwoatbm

Toplogonyt

Nyhedsarkiv


Vellykket DMBF temadag i Odense
Written by Claus Teglgaard Madsen   
Thursday, 05 March 2015 20:56

Vellykket DMBF-temadag i Odense om 

Carl Nielsen og perspektiver for musik i bibliotekerne 

Af Musse Magnussen Svare 

Leder af biblioteket på Det Kongelig Danske Musikkonservatorium. Medlem af DMBFs bestyrelse 

Fejringen af 150-året for fødslen af komponisten Carl Nielsen var omdrejningspunktet for temadagen arrangeret af Foreningen for Musik og Medier i Bibliotekerne. 

Carl Nielsen var som menneske og komponist både stor og lille, national og international. De samme tillægsord og den samme dobbelthed karakteriserer Nielsen-receptionen og formidlingen af hans liv og værker. Der er stadig uendeligt meget at dykke ned i, opdage og opleve ud fra disse perspektiver. Med de nyeste udgivelser både digitalt og i papirform omkring Carl Nielsen har bibliotekerne nogle spændende ressourcer at trække på og formidle til brugerne her i Carl Nielsen-året og fremover. Det er det indtryk, jeg sidder tilbage med efter nogle interessante foredrag og den efterfølgende diskussion. 

Karen Vestergård fortalte præcist og interessant om hvordan Carl Nielsen var med til at grundlægge en ny sangskrivningstradition, der tager udgangspunkt i teksten og gør musikken til tjener for budskabet fremfor blot noget i sig selv. Carl Nielsen var mester i denne lille strofiske form og gav både tekst og musik så megen fylde, at mange af hans sange er blevet til ægte klassikere, der føles friske og vedkommende den dag i dag. Dette stod i høj grad i modsætning til megen ”kunstsang” af hans tidligere og samtidige komponistkolleger. 

Netop det at Carl Nielsen beherskede og dyrkede både de små folkelige og de store klassiske former og udtryk fremhævede Torben Enghoff, som noget helt unikt ved Carl Nielsen som komponist. 

Torben Enghoffs foredrag bar præg af musikerens evne til at tolke, forstå og gå ind i selve musikken. Derudover har han tydeligvis en stor forståelse for Carl Nielsens personlighed og særlige udfordringer både som menneske og kunstner. Torben Enghoffs levende formidling nærmest tryllebandt tilhørerne i de to timer foredraget varede og jeg havde bare lyst til at høre mere, da det var slut. Jeg glæder mig til at læse Enghoffs bog, der udkommer i marts og kan kun anbefale hans foredrag til både lægfolk og mere musikkyndige! 

Niels Krabbe fortalte også medrivende om den store Carl Nielsen Udgave (CNU), alle de udfordringer, der har været og de musikfilologiske overvejelser, der skulle gøres undervejs i det 15 år lange projekt, som sluttede i 2009. Udgavens søsterprojekt, Carl Nielsen Brevudgaven, har netop fået sin afslutning her i januar 2015. Det 12. og sidste bind er et registerbind med henvisninger bl.a. til de steder et bestemt værk er blevet nævnt i korrespondancen. Fremtiden vil vise hvilken betydning både Carl Nielsen Udgaven og Brevudgaven vil få for Carl Nielsen-forskning og for fortolkningen og udbredelsen af hans musik. Nu har vi i hvert fald en gennemarbejdet udgave, som kan sammenlignes med de store udgaver af de største komponister i musikkens historie. Den har manglet længe. 

En naturlig følge af værk- og brevudgivelsen er en ny gennemarbejdet værkfortegnelse over Carl Nielsens værker. Ligesom f.eks. Vivaldis og Mozarts værker ud over evt. opusnummer også har et værkfortegnelsesnummer (KV og RV), har alle Carl Nielsens værker nu et CNW nummer. 

Alex Teich Geertinger, der har efterfulgt Niels Krabbe, som leder af Dansk Center for Musikudgivelse (DCM), fortalte meget interessant om de overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med den internationale engelsksprogede online-udgave af Carl Nielsens værkfortegnelse, som nyligt er udgivet af DCM. Alex Teich Geertinger demonstrerede nogle af funktionerne for tilhørerne. Det er en såkaldt tematisk fortegnelse over alle Carl Nielsen værker. Her kan man få de første takter vist, downloade noder, hente oplysninger om førsteopførelse, kompositionstidspunkt, kilder mm. Man kan dykke ned i alt dette nye på KB’s hjemmesider (se www.kb.dk/da/nb/dcm) 

Anne Ørbæk Jensen talte om musikalske digitaliseringsprojekter generelt på KB og om arbejdsdelingen mellem Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket om at bevare dels trykte noder (KB), dels lyd (SB). Den musik der er digitalt tilgængelig er af ophavsretlige årsager af ældre dato og sådan må det være så længe de regler gælder, som nu engang findes. Men der er også meget interessant ældre musik at fordybe sig i digitalt bl.a. alle Carl Nielsen værker, der gratis kan printes fra CNU eller studeres og printes i form af digitaliserede manuskripter. 

Den efterfølgende diskussion blandt deltagerne bar præg af generel bekymring for musikområdet på bibliotekerne og tanker om, hvordan vi kan støtte hinanden. Der blev talt om, at det er vigtigt, at der bliver samarbejdet på tværs af Folkebibliotekerne og Fag- og forskningsbibliotekerne bl.a. om kassation og om hvordan vi evt. kan sikre, at der ikke bare blindt bliver kasseret noder og musikindspilninger fordi der ikke pt. er helt så meget udlån på materialerne, som der har været. Hvis et bibliotek mangler musikmaterialer på hylderne, er det erfaringen at interessen for musikken falder yderligere. Det blev også fremført, at jo mindre musikfagligt personale, der er på et bibliotek, desto mindre relevant er det for lånerne at besøge musikafdelingen for at låne og søge information og viden om musik. Omvendt kan en dygtig musikbibliotekar få interessen frem hos folk. Det giver mening at samarbejde om både indkøb, udlån og formidling. 

Der var ønske om at opfordre repræsentanter for Statsbiblioteket og centralbibliotekerne til at deltage i et lignende arrangement i fremtiden, så vi kan få en dialog om, hvordan vi sammen kan løfte musikområdet i bibliotekerne. 

Til sidst talte vi om DMBF’s idékatalog til arrangementer i Carl Nielsen-året, som bibliotekerne kan få støtte til og som ligger som pakkeløsninger lige til at tage fat på. 

Flere biblioteker vil lave lagkage og korsang for lånerne på Carl Nielsens fødselsdag d. 9. juni og herfra skal lyde en opfordring til alle om at følge den idé, så vi kan lave en samlet manifestation fra bibliotekernes side omkring Carl Nielsens musik og litteratur om og af Carl Nielsen. 

Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med temadagen og personligt synes jeg også, at både stedet, maden, indlæggene, selskabet og stemningen var rigtigt god og inspirerende.

 

 
Tema- og inspirationsdag om Carl Nielsen
Written by Claus Teglgaard Madsen   
Thursday, 11 December 2014 14:07

Tema- og inspirationsdag om Carl Nielsen

Torsdag den 5. februar 2015 på Odense Centralbibliotek

2015 er 150-året for den danske komponist Carl Nielsens fødsel - og jubilæet skal fejres på landets biblioteker! DMBF – Foreningen for Musik og Medier i Bibliotekerne vil derfor gerne invitere til en inspirationsdag, hvor alle biblioteksansatte får mulighed for at stifte bekendtskab med eller opgradere deres viden om Carl Nielsen og hans værker. Vi kommer bredt rundt om Carl Nielsens liv og værk gennem bl.a. et foredrag ved bogaktuelle Torben Enghoff samt oplæg om Carl Nielsen-udgaven og digitaliseringsprojekter under Det Kongelige Bibliotek.

Idékatalog

Temadagen ligger i forlængelse af det idékatalog til fejring af Carl Nielsen, som er udsendt til alle landets biblioteker i efteråret 2014. Med idékataloget og temadagen håber DMBF at kunne understøtte og inspirere til arrangementer og markeringer af Carl Nielsen-året i de danske biblioteker.


Pris og tilmelding
Deltagergebyret er 300 kr. for ansatte på biblioteker, der er medlemmer af DMBF, og 450 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest mandag den 26. januar 2015 på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oplys venligst arbejdsplads og EAN-nr. ved tilmelding.

Program

9.00-9.30       Ankomst og morgenmad

9.30-10.00     Velkomst og introduktion til Carl Nielsens betydning for Den Danske Sangskat v. Karen Vestergård, DMBF/Køge Bibliotek

10.00-11.00   Torben Enghoff
                       Med udgangspunkt i sin nye bog ”Carl Nielsen - et overblik”, der udkommer i marts 2015, vil Torben Enghoff fortælle om Carl Nielsens liv og værk.

11.00-11.15    Pause

11.15-12.15   Torben Enghoff, fortsat.

12.15-12.45   Frokost

12.45-15.00  Det Kongelige Bibliotek (pause med kaffe og kage undervejs)
                     Niels Krabbe: Carl Nielsen udgaven, den trykte udgave og det filologiske arbejde.
                     Anne Ørbæk: KBs digitaliseringsproces generelt på musikområdet
                     Axel Teich Geertinger: Den digitale CN-værkfortegnelse og perspektiverne i digital musikedition.

15.00-15.30  Afrunding
                     Opsummering, diskussion og idéudveksling

 

Invitationen som pdf.

 

 

 

 
Music in Digital Libraries and Archives
Written by Claus Teglgaard Madsen   
Thursday, 02 October 2014 12:15

Vore Svenske kollegaer i SMBF (Svenska musikbiblioteksföreningen) har nogle ekstra pladser på deres kursus "Music in Digital Libraries and Archives", der afholdes i Göteborg den 7. - 8. november 2014.

De har spurgt om nogle af de danske musikbibliotekarer kunne have lyst til at deltage, så hermed en opfordring til at få udvidet din horisont.

Indbydelsen til kurset er som følger:

 

Här kommer en inbjudan till kursen "Music in Digital Libraries and Archives", som ges i Göteborg fredag 7- lördag 8 november. Jürgen Diet, ordförande i AIBM (den tyska motsvarigheten till Svenska musikbiblioteksföreningen inom IAML), kommer att göra en kortare version av en internationell sommarkurs arrangerad av the Media University in Stuttgart. Jürgen Diet är anställd på musikavdelningen vid Bavarian State Library i München och undervisar vid nämnda universitet. Han ger kurserna Digital Music Libraries och Digital Music Archiving inom masterprogrammet Library and Information Management. Vi startar fredag kl. 13.00 och slutar klockan 15.30 på lördag. Fredag kväll äter vi middag tillsammans!

Kursen kommer att äga rum i Artisten och i Göteborgs universitetsbibliotek. Den består av fem moduler där följande moment ingår - med kaffepauser emellan;-):

- Digital music formats (audio formats, scan formats, symbolic music formats)
- Digitization of music documents (sheet music and sound carriers)
- Long-term archiving of digital music documents
- Digital music distribution in music libraries
- Examples of digital music libraries
-- Variations @ Indiana University
-- Virtual Library of Musicology @ Bavarian State Library

Kursavgift: 1000 kronor för medlemmar och 1250 kronor för icke-medlemmar (exklusive måltider).
Anmälan skickas till undertecknad – deadline 20 oktober. SMBF:s skattmästare, Margareta Holdar Davidsson, skickar fakturor – vänligen uppge fakturaadress + ev. övrig information som skall stå med på fakturan.

Max 20 deltagare.
Observera att kursen ges på engelska.

 

Tilmelding kan ske til  Pia Schekter: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  senest den 20. oktober.

SMBF's kasserer, Magareta Holdar Davidsson, sender faktura efter tilmelding.

 

Kursuslederen skriver følgende om kurset

"I intend to explain some technical issues (e.g. digital music formats), but I have in mind that the audience consists of music librarians. Therefore, the emphasis of the course is on the additional value that music librarians get from digital music libraries. I will include a lot of examples how music librarians can include the digital music resources in their daily work."  
MUFA konference: På opdagelse i Musikkens Hus
Written by Claus Teglgaard Madsen   
Thursday, 25 September 2014 13:26

MUFA indbyder til to dages musikkonference i det nyåbnede Musikkens Hus i Aalborg d. 6.-7. november 2014.

I disse inspirerende omgivelser vil deltagerne med rundvisning og engagerede oplæg få indblik i hvordan musikken kan påvirke menneskets sind og krop, og hvordan man arbejder med musikken i Aalborg – fra hjerne og terapi til ungdomsfællesskaber og kreativ musikformidling.

DMBF har været sparingspartner på programmet, og tilbyder derfor vores medlemmer rabat på deltagergebyret.

Læs mere om og tilmeld dig konferencen. 
« Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End »
Page 6 of 12
7. Slumre ordentligt Samleje, som et middel til forplantning viagra generic 100mg Flere attraktive gedekreative fordele! Disse impulser overføres derefter til nervesystemet, som så ser udledningen. viagra online kaufen Hver og en af ​​os kommer nogle gange i at købe nogle lægemidler på tværs af en køb viagra anmeldelse Hvor lang tid har du nogensinde været bestået køb naturlig viagra I de fleste tilfælde er off-label-recepter lige køb generisk viagra Jeg har fundet, at 50mg fungerer bedst for viagra 75 mg A. Herbal tabletter, kosttilskud, sektioner og cremer køb viagra online Blå pille ses typisk som standard medicin viagra 40 mg www.EasyAndFastMeds.com er afsat til at levere sikker køb af viagra Du har flere alternativer til at placere dit køb som online, fax, telefon, email eller mail. køb viagra kopi